Language of document :

Acțiune introdusă la 13 octombrie 2008 - Ketselidou/Comisia

(Cauza F-81/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Zoe Ketselidou (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii formulate de reclamantă privind modificarea calculului anilor de plată care trebuie luați în considerare la transferul drepturilor sale de pensie dobândite în Grecia către sistemul comunitar.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei din 10 ianuarie 2008 prin care autoritatea împuternicită să facă numiri a respins cererea formulată de reclamantă în scopul modificării calculului anilor de plată cumulați de aceasta în cadrul sistemului de pensii al instituțiilor Comunităților Europene în urma transferului drepturilor sale de pensie de către casa pe pensii elenă;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________