Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 22. října 2008 - Tzirani v. Komise

(Věc F-46/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Přijímání - Jmenování do platové třídy - Povýšení - Místo ředitele - Zamítnutí kandidatury - Provedení rozsudku, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o jmenování - Přípustnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Marie Tzirani (Brusel, Belgie) (zástupce: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Berscheid a V. Joris, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí přijatého Komisí Evropských společenství dne 30. srpna 2006 jmenovat D. J. na místo ředitele ředitelství B "Služební řád: politika, správa a poradenství" Generálního ředitelství (GŘ) pro "personál a administrativu" a kterým tak byla zamítnuta přihláška žalobkyně na totéž pracovní místo, a jednak uložení Komisi povinnosti zaplatit odškodnění za její údajnou majetkovou a nemajetkovou újmu

Výrok rozsudku

Rozhodnutí o zamítnutí kandidatury M. Tzirani na místo ředitele ředitelství B "Služební řád: politika, správa a poradenství" Generálního ředitelství (GŘ) pro "personál a administrativu" Komise Evropských společenství se zrušuje.

Rozhodnutí o jmenování D.J. na místo ředitele ředitelství B "Služební řád: politika, správa a poradenství"" Generálního ředitelství (GŘ) pro "personál a administrativu" Komise Evropských společenství ze dne 30. srpna 2006 se zrušuje.

Komisi Evropských společenství se ukládá povinnost uhradit M. Tzirani částku 10 000 eur jako náhradu škody.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Komise Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení M. Tzirani.

____________

1 - Úř. věst. C 170, 21.7.2007, s. 42.