Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 22. oktoobri 2008. aasta otsus - Marie Tzirani versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-46/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töölevõtmine - Palgaastmele nimetamine - Edutamine - Direktori ametikoht- Kandidatuuri tagasilükkamine - Ametisse nimetamise otsuse tühistava kohtuotsuse täitmine - Vastuvõetavus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marie Tzirani (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja V. Joris, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 30. augusti 2006. aasta otsus, millega D. J. nimetati "Personali ja halduse" peadirektoraadi "Personalieeskirjad: poliitika, haldamine ja nõustamine" B direktoraadi direktori ametikohale ja millega seega lükati tagasi hageja kandidatuur samale ametikohale, ning teiseks nõue mõista komisjonilt välja hüvitis väidetavalt hageja kantud mittevaralise ja varalise kahju eest.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus, millega lükati tagasi Marie Tzirani kandidatuur "Personali ja halduse" peadirektoraadi "Personalieeskirjad: poliitika, haldamine ja nõustamine" B direktoraadi direktori ametikohale.

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 30. augusti 2006. aasta otsus, millega. D. J. nimetati "Personali ja halduse" peadirektoraadi "Personalieeskirjad: poliitika, haldamine ja nõustamine" B direktoraadi direktori ametikohale.

Mõista Euroopa Ühenduste Komisjonilt Marie Tzirani kasuks välja kahjutasu summas 10 000 eurot.

Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata.

Mõista Marie Tzirani kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 170, 21.7.2007, lk 42.