Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.10.2008 - Tzirani v. komissio

(Asia F-46/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palvelukseen ottaminen - Palkkaluokkaan nimittäminen - Ylennys - Johtajan virka - Hakemuksen hylkääminen - Sellaisen tuomion täytäntöönpano, jolla nimityspäätös on kumottu - Tutkittavaksi ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marie Tzirani (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja V. Joris, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä sen Euroopan yhteisöjen komission 30.8.2006 tekemän päätöksen kumoaminen, jolla D. J. nimitettiin johtajan virkaan henkilöstön ja hallinnon pääosaston (PO) osastolle B "henkilöstösäännöt: politiikka, hallinto ja neuvonta" ja jolla hylättiin näin ollen kantajan hakemus tulla nimitetyksi tähän samaan virkaan, ja toisaalta komission velvoittaminen maksamaan korvausta kantajalle väitetysti aiheutuneesta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä

Tuomiolauselma

Päätös, jolla hylätään Tziranin hakemus Euroopan yhteisöjen komission henkilöstön ja hallinnon pääosaston (PO) osaston B "henkilöstösäännöt: politiikka, hallinto ja neuvonta" johtajan virkaan, kumotaan.

D. J:n nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komission henkilöstön ja hallinnon pääosaston (PO) osaston B "henkilöstösäännöt: politiikka, hallinto ja neuvonta" johtajan virkaan 30.8.2006 tehty päätös kumotaan.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan maksamaan Tziranille vahingonkorvauksena 10 000 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Tziranin oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 170, 21.7.2007, s. 42.