Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 22. oktobra spriedums - Tzirani/Komisija

(lieta F-46/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pieņemšana darbā - Iecelšana pakāpē - Paaugstināšana amatā - Direktora amats - Kandidatūras noraidīšana - Sprieduma, ar ko atcelts lēmums par pieņemšanu darbā, izpilde - Pieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Marie Tzirani, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - É. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un V. Joris, pārstāvji, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2006. gada 30. augusta lēmumu iecelt M.D.J. darbā Ģenerāldirekcijas (ĢD) "Personāls un administrācija" B direkcijas "Civildienesta noteikumi: politika, vadība un padomdošana" direktora amatā, un līdz ar to noraidīt prasītājas kandidatūru šim amatam, un, otrkārt, piespriest Komisijai izmaksāt atlīdzību par ciesto materiālo zaudējumu un morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt lēmumu, ar ko noraida Tzirani kandidatūru Eiropas Kopienu Komisijas Ģenerāldirekcijas (ĢD) "Personāls un administrācija" B direkcijas "Civildienesta noteikumi: politika, vadība un padomdošana" direktora amatam;

atcelt 2006. gada 30. augusta lēmumu, ar kuru Eiropas Kopienu Komisijas Ģenerāldirekcijas (ĢD) "Personāls un administrācija" B direkcijas "Civildienesta noteikumi: politika, vadība un padomdošana" direktora amatā tiek iecelts M.D.J.;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai samaksāt Tzirani naudas summu EUR 10 000 apmērā kā zaudējumu atlīdzību un procentus;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina Tzirani tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 170, 21.07.2007, 42. lpp.