Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 8. října 2008 - Barbin v. Parlament

(Věc F-81/07)1

(Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Hodnotící období 2006 - Srovnání zásluh)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Florence Barbin (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: A. Lukošiūtė a R. Ignătescu, zmocněnci, poté C. Burgos, A. Lukošiūtė a R. Ignătescu, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu nepovýšit žalobkyni do platové třídy AD 12 za hodnotící období 2006

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2006 nepovýšit F. Barbin za hodnocené období 2006 se zrušuje.

Evropskému parlamentu se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 247, 20.10.2007, s. 43.