Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 8. oktober 2008 - Barbin mod Parlamentet

(Sag F-81/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2006 - sammenligning af fortjeneste)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Florence Barbin (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved A. Lukošiūtė og R. Ignătescu, som befuldmægtigede, derefter ved C. Burgos, A. Lukošiūtė og R. Ignătescu, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD12 i forfremmelsesåret 2006 annulleres.

Konklusion

Europa-Parlamentets afgørelse af 20. november 2006 om ikke at forfremme Florence Barbin i forfremmelsesåret 2006 annulleres.

Europa-Parlamentet betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 247 af 20.10.2007, s. 43.