Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 8. oktoobri 2008. aasta otsus - Florence Barbin versus parlament

(Kohtuasi F-81/07)1

(Avaliku Teenistus - Ametnikud - Edutamine- 2006. aasta edutamine - Teenete võrdlev hindamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Florence Barbin (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: A. Lukošiūtė ja R. Ignătescu, hiljem C. Burgos, A. Lukošiūtė ja R. Ignătescu)

Kohtuasja ese

Tühistada Euroopa Parlamendi otsus mitte edutada hagejat 2006. aasta edutamise raames palgaastmele AD 12.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Parlamendi 20. novembri 2006. aasta otsus 2006. aasta edutamise raames hagejat mitte edutada.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________

1 - ELT C 247, 20.10.2007, lk 43.