Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 8.10.2008 - Barbin v. parlamentti

(Asia F-81/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2006 ylennyskierros - Ansioiden vertailu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: aluksi A. Lukošiūtė ja R. Ignătescu, sittemmin C. Burgos, A. Lukošiūtė ja R. Ignătescu)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan parlamentin päätöksen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AD 12 vuoden 2006 ylennyskierroksella, kumoaminen

Tuomiolauselma

Euroopan parlamentin 20.11.2006 tekemä päätös olla ylentämättä Barbinia vuoden 2006 ylennyskierroksella kumotaan.

Euroopan parlamentti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 247, 20.10.2007, s. 43.