Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 8. oktobra spriedums - Barbin/Parlaments

(lieta F-81/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2006. gada paaugstināšana amatā - Salīdzinošs nopelnu izvērtējums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Florence Barbin, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - A. Lukošiūtė un R. Ignătescu, pēc tam C. Burgos, A. Lukošiūtė un R. Ignătescu)

Priekšmets

Eiropas Parlamenta lēmuma par prasītājas nepaaugstināšanu AD 12 pakāpē 2006. gadā atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta 2006. gada 20. novembra lēmums par Barbin nepaaugstināšanu AD 12 pakāpē 2006. gadā ir atcelts;

Eiropas Parlaments atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 247, 20.10.2007., 43. lpp.