Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 8 oktober 2008 - Barbin / Parlement

(Zaak F-81/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2006 - Vergelijking van verdiensten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: A. Lukošiūtė en R. Ignătescu, gemachtigden, vervolgens C. Burgos, A. Lukošiūtė en R. Ignătescu, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement om verzoekster in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet tot de rang AD 12 te bevorderen

Dictum

Het besluit van het Europees Parlement van 20 november 2006 om Barbin in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet te bevorderen, wordt nietig verklaard.

Het Parlement wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 247 van 20.10.2007, blz. 43.