Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 8. oktobra 2008 - Barbin proti Parlamentu

(Zadeva F-81/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2006 -Primerjalna ocena uspešnosti)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Florence Barbin (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopniki: sprva A. Lukošiūtė in R. Ignătescu, zastopnika, nato C. Burgos, A. Lukošiūtė in R. Ignătescu, zastopniki)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 12 v napredovalnem obdobju 2006.

Izrek sodbe

1)    Odločba Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2006 o nenapredovanju F. Barbin v napredovalnem obdobju 2006 se razglasi za nično.

2)    Evropskemu parlamentu se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 247, 20.10.2007, str. 43.