Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 8 oktober 2008 - Barbin mot Parlamentet

(Mål F-81/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2006 - Jämförelse av kvalifikationerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: A. Lukošiūtė och R. Ignătescu, därefter C. Burgos, A. Lukošiūtė och R. Ignătescu)

Saken

Ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 12 under 2006 års befordringsförfarande.

Domslut

Europaparlamentets beslut av den 20 november 2006 att inte befordra Florence Barbin vid 2006 års befordringsförfarande ogiltigförklaras.

Europaparlamentet ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 247, 20.10.2007, s. 43.