Language of document :

Žaloba podaná dne 13. října 2008 - Wenig v. Komise

(Věc F-80/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Fritz Harald Wenig (Woluwe Saint-Pierre, Belgie) (zástupci: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise zprostit žalobce jeho funkcí a srážet měsíčně 1000 eur z jeho odměny

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 18. září 2008 zprostit žalobce jeho funkcí a srážet měsíčně 1000 eur z jeho odměny, a to na základě článků 23 a 24 přílohy IX služebního řádu úředníků Evropských společenství;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________