Language of document :

13. oktoobril 2008 esitatud hagi - Wenig versus komisjon

(Kohtuasi F-80/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Fritz Harald Wenig (Woluwe Saint Pierre, Belgia) (esindajad: advokaadid G. A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjon otsus, millega hageja kõrvaldati töölt ning mille alusel peeti tema töötasust kinni 1000 eurot kuus.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 18. septembri 2008. aasta otsus, millega hageja kõrvaldati töölt ning mille alusel peeti tema töötasust kinni 1000 eurot kuus ja seda Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade IX lisa artiklite 23 ja 24 alusel;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________