Language of document :

Žaloba podaná 13. októbra 2008 - Wenig/Komisia

(vec F-80/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Fritz Harald Wenig (Woluwe Saint-Pierre, Belgicko) (v zastúpení: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o pozastavení výkonu funkcie žalobcu a o nariadení zrážky vo výške 1 000 eur mesačne z jeho odmeny

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 18. septembra 2008 o pozastavení výkonu funkcie žalobcu a o nariadení zrážky vo výške 1 000 eur mesačne z jeho odmeny, a to na základe článkov 23 a 24 prílohy IX Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________