Language of document :

Tožba, vložena 13. oktobra 2008 - Wenig proti Komisiji

(Zadeva F-80/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Fritz Harald Wenig (Woluwe Saint-Pierre, Belgija) (zastopniki: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila tožeča stranka začasno odstranjena z delovnega mesta in s katero je bilo odrejeno, da se od njenih prejemkov odtegne 1000 eurov na mesec.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije z dne 18. septembra 2008, s katero je bila tožeča stranka začasno odstranjena z delovnega mesta in s katero je bilo odrejeno, da se od njenih prejemkov odtegne 1000 eurov na mesec, in sicer na podlagi členov 23 in 24 priloge IX h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti, naj se razglasi za nično;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________