Language of document :

Talan väckt den 13 oktober 2008 - Wenig mot kommissionen

(Mål F-80/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Fritz Harald Wenig (Woluwe Saint-Pierre, Belgien) (ombud: advokaterna G.-A. Dal, D. Voillemot och D. Bosquet)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avstänga sökanden och hålla inne 1 000 euro per månad av hans lön.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 18 september 2008 att avstänga sökanden och hålla inne 1 000 euro per månad av hans lön, med hänvisning till artiklarna i 23 och 24 i bilaga IX till Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________