Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 24 октомври 2008 г. - Klug/EMEA

(Дело F-59/08)1

Език на производството: немски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 223, 30.08.2008 г.