Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 24. října 2008 - Klug v. EMEA

(Věc F-59/08)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 223, 30.8.2008, s. 62.