Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 24. oktober 2008 - Klug mod EMEA

(Sag F-59/08) 1

Processprog: tysk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 223 af 30.8.2008, s. 62.