Language of document :

Civildienesta tiesas 2008. gada 24. oktobra rīkojums - Klug/EMEA

(lieta F-59/08) 1

Tiesvedības valoda - vācu

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 223, 30.08.2008, 62. lpp.