Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 24 octombrie 2008 - Klug/EMEA

(Cauza F-59/08)1

Limba de procedură: germana

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 223, 30.8.2008, p.62.