Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 24. októbra 2008 - Klug/EMEA

(vec F-59/08)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 223, 30.8.2008, s. 62.