Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 24. oktobra 2008 - Klug proti EMEA

(Zadeva F-59/08)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 223, 30.8.2008, str. 62.