Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 4. září 2008 - Dragoman v. Komise

(Věc F-147/06)1

"Veřejná služba - Otevřené výběrové řízení - Nepřipuštění k ústní zkoušce"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Adriana Dragoman (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Mihailescu, poté G.-F. Dinulescu, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: K. Herrmann a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí výběrové komise pro otevřené výběrové řízení EPSO/AD/44/06-CJ, směřujícího k vypracování seznamu úspěšných uchazečů k přijímání právníků-lingvistů s rumunským jazykem, kterým byla žalobkyni u písemné zkoušky b) udělena známka 18/40 a na jehož základě nebyla tato posledně uvedená připuštěna k ústní zkoušce uvedeného výběrového řízení

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 42, 24.2.2007, s. 48.