Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 4. september 2008 - Dragoman mod Kommissionen

(Sag F-147/06) 1

(Personalesag - almindelig udvælgelsesprøve - ingen adgang til den mundtlige prøve)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Adriana Dragoman (Bruxelles, Belgien) (ved avocat S. Mihailescu, derefter ved avocat G.-F. Dinulescu)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved K. Herrmann og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse i den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/44/06 CJ med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af juridiske sprogeksperter med rumænsk som hovedsprog, om at tildele sagsøgeren en karakter på 18/40 for hendes skriftlige prøve b) og om ikke at give hende adgang til nævnte udvælgelsesprøves mundtlige prøve.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 42 af 24.2.2007, s. 48.