Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 4. septembri 2008. aasta otsus - Dragoman versus komisjon

(Kohtuasi F-147/06)1

(Avalik teenistus - Avalik konkurss - Suulisele eksamile mittelubamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Dragoman (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Mihailescu, hiljem G. -F. Dinulescu)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: K. Herrmann ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada rumeenia keele jurist-lingvistide töölevõtmise reservnimekirja moodustamiseks korraldatud avaliku konkursi EPSO/AD/44/06 CJ komisjoni otsus, millega pandi hagejale kirjaliku eksami b-osa soorituse eest hindeks 18/40 ja otsustati teda selle konkursi suulisele eksamile mitte lubada.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 42, 24.2.2007, lk 48.