Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.9.2008 - Dragoman v. komissio

(Asia F-147/06)1

(Henkilöstö - Avoin kilpailu - Päätös olla hyväksymättä kantajaa suulliseen kokeeseen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Adriana Dragoman (Bryssel, Belgia) (edustaja: aluksi asianajaja S. Mihailescu, sittemmin asianajaja G.-F. Dinulescu)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Herrmann ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Avoimen kilpailun EPSO/AD/44/06 CJ, jonka tarkoituksena oli laatia romaniankielisten juristi-lingvistien varallaololuettelo palvelukseen ottamista varten, valintalautakunnan päätöksen antaa kantajalle arvosana 18/40 kirjallisesta kokeesta b ja olla hyväksymättä tätä kyseisen kilpailun suulliseen kokeeseen kumoaminen.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 42, 24.2.2007, s. 48.