Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. szeptember 4-i ítélete - Dragoman kontra Bizottság

(F-147/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Általános versenyvizsga - A szóbeli vizsgára bocsátás megtagadása)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Adriana Dragoman (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Mihailescu, később G.-F. Dinulescu ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. Herrmann és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A román nyelvű jogász-nyelvészek felvételi tartaléklistájának összeállítása céljából meghirdetett EPSO/AD/44/06-CJ általános versenyvizsga vizsgabizottságának a felperes b) írásbeli vizsgadolgozatára 18/40-es jegyet adó és a felperesnek az említett versenyvizsga szóbeli vizsgájára bocsátását megtagadó határozatának megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 42., 2007.2.24., 48. o.