Language of document :

2008 m. rugsėjo 4 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Dragoman prieš Komisiją

(Byla F-147/06)1

(Viešoji tarnyba- Bendrasis konkursas - Leidimo laikyti testą žodžiu nesuteikimas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Adriana Dragoman (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato S. Mihailescu, vėliau - advokato G.-F. Dinulescu

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama K. Herrmann ir M. Velardo

Dalykas

Bendrojo konkurso EPSO/AD/44/06-CJ, skirto sudaryti rezervinį teisininkų lingvistų, kurių pagrindinė kalba yra rumunų, sąrašą, atrankos komisijos sprendimo, kuriuo ieškovei suteikiama 18/40 balų už testą raštu ir neleidžiama laikyti šio konkurso testo žodžiu, panaikinimas

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 42, 2007 2 24, p. 48.