Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 4. septembra spriedums - Dragoman/Komisija

(lieta F-147/06) 1

Civildienests - Atklāts konkurss - Nepielaišana pie mutvārdu pārbaudījuma

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Adriana Dragoman, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Mihailescu, pēc tam G.-F. Dinulescu, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - K. Herrmann un M. Velardo)

Priekšmets

Atklātā konkursa EPSO/AD/44/06 CJ ar mērķi izveidot rumāņu valodas juristu lingvistu amatā iecelšanas rezerves sarakstu, atlases komisijas lēmuma piešķirt prasītājas rakstveida pārbaudījumam b) atzīmi 18/40 un nepielaist prasītāju pie šī konkursa mutvārdu pārbaudījuma, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 42, 24.02.2007., 48. lpp.