Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 4 septembrie 2008 - Dragoman/Comisia

(Cauza F-147/06)1

(Funcție publică - Concurs general - Neadmitere la proba orală)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Adriana Dragoman (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: S. Mihailescu, ulterior G.-F. Dinulescu, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanți: K. Herrmann et M. Velardo, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziei comisiei de evaluare a concursului general EPSO/AD/44/06 CJ, având ca obiect stabilirea unei liste de rezervă pentru recrutarea de jurişti lingvişti de limbă română, de a acorda o notă de 18/40 la proba scrisă b) a reclamantei şi de a nu o admite pe aceasta la proba orală a respectivului concurs

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 42, 24.2.2007, p. 48.