Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 4 september 2008 - Dragoman mot kommissionen

(Mål F-147/06)(1)

(Personalmål - Allmänt uttagningsprov - Nekad tillträde till det muntliga provet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Adriana Dragoman (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Mihailescu och därefter advokaten G.-F. Dinulescu)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: K. Herrmann och M. Velardo)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet som fattats av uttagningskommittén i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/44/06 CJ med syfte att upprätta en förteckning över sökande som kan komma att erbjudas anställning som juristlingvister i det rumänska språket, att ge sökanden betyget 18/40 på det skriftliga provet b) och att inte bevilja henne tillträde till den muntliga delen av uttagningsprovet till ovanstående uttagningsprov.

Domslut

Talan ogillas

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader

____________

1 - ) EUT C 42, 24.02.2007, s. 48.