Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. septembra spriedums - Spee/Europol

(lieta F-121/06) 1

Civildienests - Eiropola personāls - Atalgojums - Eiropola personāla statūtu 28. un 29. pants - Līmenis, kas tiek piešķirts, pamatojoties uz novērtējumu - Piemērojamo normu atpakaļejošais spēks - Aprēķina metode

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: David Spee, Rijswijk (Nīderlande) (pārstāvis - D. C. Coppens, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Europol) (pārstāvji - Urban un D. Neumann, pēc tam D. Neumann un D. El Khoury, pārstāvji, kam palīdz B. Wägenbaur un R. van der Hout, advokāti)

Priekšmets

Eiropola 2006. gada 5. jūlija lēmuma piešķirt prasītajam tikai vienu no diviem līmeņiem, kas ir paredzēti Eiropola personāla statūtu 29. pantā, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 326, 30.12.2006, 84. lpp.