Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 11 septembrie 2008 - David Spee/Europol

(Cauza F-121/06)1

(Funcție publică - Personal al Europol - Remunerație - Articolele 28 și 29 din Statutul personalului Europol - Trepte acordate în baza evaluării - Aplicarea retroactivă a normelor - Metodă de calcul)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: David Spee (Rijswijk, Țările de Jos) (reprezentant: D. C. Coppens, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol) (reprezentanți: Urban și D. Neumann, ulterior D. Neumann și D. El Khoury, agenți, asistați de B. Wägenbaur și de R. van der Hout, avocats)

Obiectul

Anularea Deciziei Europol din 5 iulie 2006 prin care reclamantului i s-a acordat numai unul dintre cele două trepte prevăzute la articolul 29 din Statutul personalului Europol.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 326, 30.12.2006, p. 84.