Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 september 2008 - Spee mot Europol

(Mål F-121/06)(1)

(Personalmål - Anställda vid Europol - Lön - Artiklarna 28 och 29 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol - Uppflyttning i löneklass på grundval av bedömning - Retroaktiv tillämpning av regler - Beräkningsmetod)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: David Spee (Rijswijk, Nederländerna) (ombud: advokaten D.C. Coppens)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol) (ombud: Urban och D. Neumann, därefter av D. Neumann och D. El Khoury, biträdda av advokaterna B. Wägenbaur och R. van der Hout)

Saken

Ogiltigförklaring av Europols beslut av den 5 juli 2006 att uppflytta sökanden med endast en av de två löneklasser som är möjliga enligt artikel 29 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol.

Domslut

Talan ogillas.

Varje part ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 326, 30.12.2006, s. 84