Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 4. září 2008 - Duta v. Soudní dvůr

(Věc F-103/07)1

"Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Přijímání - Referendář - Článek 2 písm. c) služebního řádu ostatních zaměstnanců - Akt nepříznivě zasahující do právního postavení - Pouto důvěry"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Radu Duta (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: F. Krieg, advokát)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropských společenství (zástupce: M. Schauss, zmocněnec)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí komise Soudu prvního stupně příslušné k rozhodování o stížnostech ze dne 4. června 2007, kterým byla zamítnuta kandidatura žalobce na místo referendáře v kabinetu soudce Soudu prvního stupně, a jednak žádost o symbolické jedno euro jako náhradu utrpěné újmy

Výrok rozsudku

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Každý z účastníků ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 315, 22.12.2007, s. 45, a Úř. věst. C 79, 29.3.2008, s. 39 (oprava)