Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.9.2008 - Duta v. yhteisöjen tuomioistuin

(Asia F-103/07)1

(Henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - Palvelukseen ottaminen - Lakimiesavustaja - Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan c alakohta - Asianomaiselle vastainen päätös - Luottamusside)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Radu Duta (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Krieg)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (asiamies: M. Schauss)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lautakunnan, joka on toimivaltainen ratkaisemaan valitukset, 4.6.2007 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan hakemus, joka koski lakimiesavustajan tointa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomarin kabinetissa, ja toisaalta vaatimus saada yhden euron symbolinen korvaus aiheutuneesta vahingosta

Tuomiolauselma

Kanne jätetään tutkimatta.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 315, 22.12.2007, s. 45 ja EUVL C 79, 29.3.2008, s. 39 (oikaisu).