Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 4 septembrie 2008 - Duta/Curtea de Justiție

(Cauza F-103/07)1

[Funcție publică - Agenți temporari - Recrutare - Referent juridic - Articolul 2 litera (c) din RAA - Act cauzator de prejudiciu - Legătură de încredere]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Radu Duta (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: F. Krieg, avocat)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Comunităților Europene (reprezentant: M. Schauss, agent)

Obiectul

Pe de o parte, anularea Deciziei din 4 iunie 2007 a Comisiei Tribunalului de Primă Instanță (TPI) competentă pentru a se pronunța cu privire la reclamații de respingere a candidaturii reclamantului pentru un post de referent juridic în cadrul cabinetului unui judecător al TPI și, pe de altă parte, o cerere privind plata sumei simbolice de un euro în temeiul prejudiciului suferit.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 315, 22.12.2007, p. 45 și JO C 79, 29.3.2008, p. 39 (Rectificare).