Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 4 september 2008 - Duta mot domstolen

(Mål F-103/07)(1)

(Personalmål - Tillfälligt anställda - Rekrytering - Rättssekreterare - Artikel 2 c i Anställningsvillkoren - Rättsakt som går någon emot - Förtroende)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Radu Duta (Luxemburg) (ombud: advokaten F. Krieg)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol (ombud: M. Schauss)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av beslut av den 4 juni 2007, fattat av förstainstansrättens nämnd med behörighet att handlägga klagomål, om avslag på sökandens ansökan till en tjänst som rättssekreterare för en domare vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, dels om skadestånd med ett symboliskt belopp på 1 euro för den skada denna har lidit av detta beslut.

Domslut

Talan avvisas.

Vardera partens ska bära sin egen rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 315, 22.12.2007, s. 45, och EUT C 79, 29.3.2008, s. 39 (rättelse).