Language of document :

Žaloba podaná dne 3. října 2008 - Ackermann a další v. EIB

(Věc F-79/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Lucie Ackermann (Štrasburk, Francie) a další (zástupce: L. Lévi, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení potvrzení o penzi žalobců za měsíc únor 2008 v rozsahu, v němž tato potvrzení uplatňují roční úpravu penze za rok 2007 se zpětným účinkem až od 1. ledna 2008, a nikoli od 1. července 2007, a v důsledku toho uložení EIB, aby vyplatila zbývající část penze ve výši, která odpovídá žádosti o roční úpravu penze za rok 2007, aby spolu s penzemi, které budou vypláceny od ledna 2009, vyplatila zbývající část penze ve výši, která odpovídá důsledkům podání žádosti o roční úpravu penze za rok 2007, a úroky z prodlení ve vztahu ke zbývající dlužené části penzí až do úplného zaplacení dlužených částek.

Návrhové žádání žalobců

Zrušit potvrzení o penzi žalobců za měsíc únor 2008 v rozsahu, v němž tato potvrzení uplatňují roční úpravu penze za rok 2007 se zpětným účinkem až od 1. ledna 2008, a nikoli od 1. července 2007, a bude-li to nezbytné, zrušit oznámení, které žalovaná zaslala žalobcům a které nese datum 13. února 2008;

uložit žalované, aby (i) vyplatila zbývající část penze ve výši, která odpovídá uplatnění roční úpravy za rok 2007, tedy zvýšení o 2,2 % za období mezi 1. červencem 2007 a 31. prosincem 2007; (ii) spolu s penzemi, které budou vypláceny od ledna 2009, vyplatila zbývající část penze ve výši, která odpovídá důsledkům žádosti o roční úpravu za rok 2007; (iii) vyplatila úroky z prodlení ve vztahu ke zbývající dlužené části penzí až do úplného zaplacení dlužených částek; sazba úroků z prodlení, která má být použita, musí být vypočtena na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou vztahující se na hlavní operace refinancování v dotčeném období, a zvýšena o tři procentní body;

uložit Evropské investiční bance náhradu nákladů řízení.

____________