Language of document :

3. oktoobril 2008 esitatud hagi - Ackerman jt. versus Euroopa Investeerimispank

(Kohtuasi F-79/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Lucie Ackerman (Strasbourg, Prantsusmaa) ja teised (esindaja: advokaat L. Lévi)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada hagejate 2008. aasta veebruarikuu pensioniteatised, arvestades et neis kohaldati aasta 2007 osas ette nähtud pensionisumma iga-aastast korrektiivi tagasiulatuvalt alles alates 1. jaanuarist 2008, mitte 1. juulist 2007, ning seega nõue mõista Euroopa Investeerimispangalt välja 2007. aastale vastavast iga-aastasest korrektiivist tulenev maksmata pensionisumma; pensionisumma, mis saadakse seeläbi, kui 2007. aastale vastavat iga-aastast korrektiivi kohaldatakse alates 2009. aasta jaanuarist makstavale pensionile, ning maksmisele kuuluvatele pensionisummadele vastavad viivisintressid kuni nõutud summade täieliku tasumiseni.

Hagejate nõuded

tühistada hagejate 2008. aasta veebruarikuu pensioniteatised, arvestades et neis kohaldati aasta 2007 osas ette nähtud pensionisumma iga-aastast korrektiivi tagasiulatuvalt alles alates 1. jaanuarist 2008, mitte 1. juulist 2007, ning tühistada - niivõrd, kuivõrd vajalik - kostja poolt hagejatele 13. veebruaril 2008 saadetud teade;

mõista Euroopa Investeerimispangalt hageja kasuks välja: i) 2007. aastale vastavast iga-aastasest korrektiivist tulenev maksmata pensionisumma, st 2,2%-ne pensionilisa perioodi 1. juuli 2007 - 31. detsember 2007 osas; ii) pensionisumma, mis saadakse seeläbi, kui 2007. aastale vastavat iga-aastast korrektiivi kohaldatakse alates 2009. aasta jaanuarist makstavale pensionile; iii) maksmisele kuuluvatele pensionisummadele vastavad viivisintressid kuni nõutud summade täieliku tasumiseni; kohaldatavad viivisintressid tuleb välja arvutada Euroopa Investeerimispanga poolt peamiste refinantseerimistehingute jaoks fikseeritud ja asjassepuutuva ajavahemiku osas kohaldatava määra alusel, suurendatuna kolme protsendipunkti võrra;

mõista kohtukulud välja Euroopa Investeerimispangalt.

____________