Language of document :

Kanne 3.10.2008 - Ackerman ym. v. Euroopan investointipankki

(Asia F-79/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Lucie Ackerman (Strasbourg, Ranska) ym. (edustaja: asianajaja L. Lévi)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota kantajien eläkelaskelmat helmikuulta 2008 sikäli kuin näissä laskelmissa sovelletaan vuosittaista eläkekorjausta vuodelta 2007 taannehtivasti ainoastaan 1.1.2008 alkaen eikä 1.7.2007 alkaen, ja tämän johdosta vaatimus Euroopan investointipankin velvoittamiseksi maksamaan eläkkeiden maksamatta oleva määrä, joka vastaa vuoden 2007 vuosittaisen korjauksen soveltamista, ja se maksamatta oleva määrä, joka vastaa vaikutuksia, joita aiheutuu vuoden 2007 vuosittaisen korjauksen soveltamisesta niihin eläkkeisiin, jotka maksetaan tammikuusta 2009 lähtien, sekä viivästyskorkoa eläkkeiden maksamatta oleville määrille niiden täysimääräiseen suorittamiseen saakka.

Kantajien vaatimukset

kantajien eläkelaskelmat helmikuulta 2008 on kumottava sikäli kuin näissä laskelmissa sovelletaan vuosittaista eläkekorjausta vuodelta 2007 taannehtivasti ainoastaan 1.1.2008 alkaen eikä 1.7.2007 alkaen ja tarpeen mukaan kumottava myös vastaajan kantajille osoittama 13.2.2008 päivätty lausunto

vastaaja on velvoitettava maksamaan ensinnäkin 2,2 prosentin suuruinen eläkkeiden maksamatta oleva määrä, joka vastaa vuoden 2007 vuosittaisen korjauksen soveltamista ajalta 1.7.2007-31.12.2007, ja toiseksi eläkkeiden maksamatta oleva määrä, joka vastaa vaikutuksia, joita aiheutuu vuoden 2007 vuosittaisen korjauksen soveltamisesta niihin eläkkeisiin, jotka maksetaan tammikuusta 2009 lähtien, sekä kolmanneksi viivästyskorkoa eläkkeiden maksamatta oleville määrille niiden täysimääräiseen suorittamiseen saakka siten, että viivästyskoron määrä lasketaan Euroopan keskuspankin pääasiallisille jälleenrahoitustoimille vahvistaman korkokannan mukaisesti kolmella prosenttiyksiköllä lisättynä

Euroopan investointipankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________