Language of document :

2008. október 3-án benyújtott kereset - Ackerman és társai kontra EBB

(F-79/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Lucie Ackerman (Strasbourg, Franciaország) és társai (képviselő: L. Lévi ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek 2008. februári nyugdíjértesítőinek megsemmisítése annyiban, amennyiben azok 2007-re vonatkozóan csupán 2008. január 1-jére visszamenőlegesen alkalmaznak éves kiigazítást, nem pedig 2007. július 1-jétől kezdődően, ebből következően az Európai Beruházási Bank kötelezése a 2007. évi kiigazítás hátralékának megfizetésére, valamint a 2007. évi kiigazításnak a 2009. januárjától fizetendő nyugdíjra való kihatásaként járó összeg megfizetésére, továbbá a nyugdíjhátralék után késedelmi kamat megfizetése a felpereseknek járó teljes összeg megfizetéséig.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek 2008. februári nyugdíjértesítőit annyiban, amennyiben azok 2007-re vonatkozóan csupán 2008. január 1-jére visszamenőlegesen alkalmaznak éves kiigazítást, nem pedig 2007. július 1-jétől kezdődően, és amennyiben szükséges semmisítse meg az alperes által a felperesekhez címzett 2008. február 13-i feljegyzést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest (i) a 2007. évi kiigazítás hátralékának, vagyis a 2007. július 1. - 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2,2 %-os emelés; (ii) a 2007. évi kiigazításnak a 2009. januárjától fizetendő nyugdíjra való kihatásaként járó összeg; (iii) a felpereseknek fizetendő teljes összeg kiegyenlítéséig a nyugdíjhátralék után járó késedelmi kamat megfizetésére; a késedelmi kamatot az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre megállapított, az érintett időszakban alkalmazott kamatlábat három százalékponttal meghaladó mértéket alapul véve kell kiszámítani;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Beruházási Bankot kötelezze a költségek viselésére.

____________