Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 3. oktobrī - Ackerman u.c./EIB

(lieta F-79/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Lucie Ackerman, Strasbūra (Francija) un citi (pārstāvis - L. Lévi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

2008. gada februāra paziņojumu par prasītāju pensiju atcelšana, jo šajos paziņojumos pensiju ikgadējā korekcija par 2007. gadu ir piemērota ar atpakaļejošu spēku tikai no 2008. gada 1. janvāra, nevis no 2007. gada 1. jūlija, līdz ar to lūgums piespriest EIB samaksāt attiecīgo pensijas atlikumu atbilstoši ikgadējai korekcijai par 2007. gadu, pensijas atlikumu, kas atbilstoši ikgadējai korekcijai par 2007. gadu attiecīgi veidojas no pensiju summas, kas ir jāmaksā, sākot no 2009. gada janvāra, un kavējuma procentus par maksājamo pensiju atlikumu līdz pilnīgai maksājamo summu samaksai.

Prasītāju prasījumi:

atcelt 2008. gada februāra paziņojumus par prasītāju pensiju, jo šajos paziņojumos pensiju ikgadējā korekcija par 2007. gadu ir piemērota tikai no 2008. gada 1. janvāra, nevis no 2007. gada 1. jūlija, un vajadzības gadījumā atcelt 2008. gada 13. februāra piezīmi, ko atbildētāja nosūtījusi prasītājiem;

piespriest atbildētājai samaksāt i) attiecīgo pensijas atlikumu atbilstoši ikgadējai korekcijai par 2007. gadu, proti, palielinājumu par 2,2 % par laika periodu no 2007. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 31. decembrim; ii) pensijas atlikumu, kas atbilstoši ikgadējai korekcijai par 2007. gadu attiecīgi veidojas no pensiju summas, kas ir jāmaksā, sākot no 2009. gada janvāra; iii) kavējuma procentus par maksājamo pensiju atlikumu līdz pilnīgai maksājamo summu samaksai; piemērojamā kavējuma procentu likme ir jāaprēķina, pamatojoties uz likmi, ko Eiropas Centrālās bankas noteikusi galvenajām refinansēšanas operācijām, kas ir piemērojama attiecīgajā laika periodā, to palielinot par trim punktiem;

piespriest Eiropas Investīciju bankai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________