Language of document :

Tožba, vložena 3. oktobra 2008 - Ackerman in drugi proti EIB

(Zadeva F-79/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Lucie Ackerman (Strasbourg, Francija) in drugi (zastopnik: L. Lévi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti pokojninskih odrezkov tožečih strank za februar 2008, ker se je v teh odrezkih opravila letna uskladitev pokojnin za leto 2007 retroaktivno šele od 1. januarja 2008 in ne od 1. julija 2007, ter posledično zahteva, naj se EIB naloži plačilo razlike v pokojninah, ki ustreza letni uskladitvi za leto 2007, razlike v pokojninah, ki ustreza spremembam zneskov pokojnin, ki bodo izplačane od januarja 2009, nastalih zaradi letne uskladitve za leto 2007, ter zamudnih obresti od dolgovanih razlik v pokojninah, ki tečejo do popolnega plačila dolgovanih zneskov.

Predlogi tožeče stranke

Za nične naj se razglasijo pokojninski odrezki tožečih strank za februar 2008, ker se je v teh odrezkih opravila letna uskladitev pokojnin za leto 2007 retroaktivno šele od 1. januarja 2008 in ne od 1. julija 2007, ter če je to potrebno, naj se za ničnega razglasi dopis tožene stranke z dne 13. februarja 2008, posredovan tožečim strankam;

toženi stranki naj se naloži plačilo (i) razlike v pokojninah, ki ustreza letni uskladitvi pokojnin za leto 2007, to je povečanju pokojnin za 2,2 % za obdobje od 1. julija 2007 do 31. decembra 2007; (ii) razlike v pokojninah, ki ustreza spremembam zneskov pokojnin, ki bodo izplačane od januarja 2009, nastalih zaradi letne uskladitve za leto 2007; (iii) zamudnih obresti od dolgovanih razlik v pokojninah, ki tečejo do popolnega plačila dolgovanih zneskov in ki se izračunajo na podlagi stopnje, ki jo je Evropska centralna banka določila za operacije glavnega refinanciranja v zadevnem obdobju, povišane za tri odstotne točke;

Evropski investicijski banki naj se naloži plačilo stroškov.

____________