Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. június 26-i végzése - Nijs kontra Számvevőszék

(F-108/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 44. cikke 1. §-ának c) pontja - A felhozott jogalapok keresetlevélben történő rövid ismertetése - Az előzetes panasz hiánya - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (képviselők: F. Rollinger avocat)

Alperes: az Európai Közösségek Számvevőszéke (képviselők: T. Kennedy, J.-M. Steiner és G. Corstens meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Számvevőszék főtitkára megbízatásának 2007. július 1-jétől számított hatéves időtartamra történő meghosszabbításáról szóló számvevőszéki határozat megsemmisítése és másodlagosan a kinevezésre jogosult hatóság határozatának megsemmisítése, amelyben az Elsőfokú Bíróság T-171/05. sz., Nijs kontra Számvevőszék ügyben 2006. október 3-án hozott ítéletét követően nem léptette elő LA5 besorolási fokozatba a felperest a 2004. évi előléptetési időszakban.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant - elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék B. Nijst kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 22., 2008.1.26.