Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 26 iunie 2008 -Nijs/Curtea de Conturi a Comunităților Europene

(Cauza F-108/07)1

[Funcție publică - Funcționari - Articolul 44 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță - Expunere sumară a motivelor invocate în cererea introductivă - Lipsa plângerii prealabile - Inadmisibilitate vădită]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (reprezentant: F. Rollinger, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Comunităților Europene (reprezentanți: T. Kennedy, J.-M. Stenier și G. Corstens, agenți)

Obiectul

Anularea Deciziei Curții de Conturi a Comunităților Europene de reînnoire a mandatului secretarului general al Curţii pentru o perioadă de șase ani, cu începere de la 1 iulie 2007, și, în subsidiar, decizia AIPN de a nu-l promova pe reclamant în gradul LA5 în cadrul exercițiului de promovare 2004 ca urmare a pronunțării Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță din 3 octombrie 2006, Nijs/Curtea de Conturi (T-171/05).

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Obligă pe domnul Nijs la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 22, 26.1.2008, p. 56.