Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 26 juni 2008 - Bart Nijs mot revisionsrätten

(Mål F-108/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Artikel 44.1 c i förstainstansrättens rättegångsregler - Kortfattad framställning av grunderna i ansökan - Föregående klagomål föreligger inte - Uppenbart att talan skall avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Rollinger)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (ombud: T. Kennedy, J.-M. Stenier och G. Corstens)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av revisionsrättens beslut att förnya uppdraget för rättens generalsekreterare för en tid av sex år med början den 1 juli 2007, och i andra hand av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad LA5 i samband med befordringsförfarandet år 2004 till följd av förstainstansrättens dom av den 3 oktober 2006 i mål T-171/05, Nijs mot revisionsrätten

Avgörande

Talan avvisas.

Bart Nijs förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 22, 26.1.2008, s. 56.